HALE PAFISU group – Danh mục đánh bại VNINDEX

Chia sẻ

Danh mục Tư vấn của HALE Pafisu group

Ngày tư vấn 26/02/2019.

 

Danh mục tư vấn trước đó chưa chốt: PPC REE VGC NTC VHE  PHR

 

VGC giá vốn 20 :

PPC và REE

 

danh mục sẽ được tổng kết lãi lỗ vào cuối mỗi tuần mội tháng mỗi quý

(đang ở phiên bản demo)

 

Tổng kết danh mục và tư vấn tuần 27 28 1/3 – 2019

Bán 1/2 danh mục  ngày 27.

 

xong mua lại vào ngày đầu tháng khi có vùng giá hợp lý.

 

 

tông kết danh mục :

VHM : mua lại  90 91 đang 90 91

VHE : tăng từ 28 lên 29.2

VRE : bán 35 mua lại 34, đứng 34

VHC : vẫn đứng  96

VGC: bán 22 mua lại dưới 21 giu  21.6

REE : vân đứng quanh giá 33 sau khi chia cổ tức.

PPC : bán 24.8 mua lai  24. đang đứng 24 lời 2 giá.

NTC PHR : vân năm giữ.

Phái sinh : lời 10 điểm

 

chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ

 

 

Giới thiệu về người tư vấn chuyên nghiệp:

Họ và tên : Lê Hà

Năm sinh : 1986

Kinh nghiệm trên thị trường : Hơn 10 năm Từ  2007

Câu Nói yêu thích : Work By Heart

Nhà đà đầu tư huyền thoai yêu thích : không có

Vĩ nhân yêu thích : Nikola Tesla

Sdt liên hệ tư vấn : 0949233968

 

Cập nhật tư vấn và danh mục 2 tuân 4 đến  11/03.

Danh mục vẫn không có gì thay đổi mua và bán lướt, loại VHC thêm GVR

1 số khuyến nghị mua bán trong room như sau:

tiếp mục mua bán HVN

mua bán lướt PPC

tiếp tục mua bán VHM và VRE  duy trì danh mục:

 

Tông kết danh mục.

VHM : vẫn duy trì vùng giá 93 95 – tiếp tục nắm giữ 

VHE : tăng từ 28 lên 30.

VRE : tiếp tục trading

VHC : đã bán

VGC: đã loại khỏi danh mục – sẽ quay lại khi thấy hợp lý

REE : vẫn duy trì và tiếp tuc hols

PPC : bán  trên 26 mua lại sát 25

NTC PHR : tiếp tục nắm giữ

HVN : tiếp tục nắm giữ

GVR : mua sát

3 tuần liên tiếp danh mục đang tốt. mua bán hợp lý.

Mời nhà đầu tư vào room để có những cập nhất tốt hơn

  1. add zalo : 0949233968

 

Giới thiệu về người tư vấn chuyên nghiệp:

Họ và tên : Lê Hà

Năm sinh : 1986

Kinh nghiệm trên thị trường : Hơn 10 năm Từ  2007

Câu Nói yêu thích : Work By Heart

Nhà đà đầu tư huyền thoai yêu thích : không có

Vĩ nhân yêu thích : Nikola Tesla

Sdt liên hệ tư vấn : 0949233968

 

 

 

Tông kết tuần 18 đến 22/03 : 1 tuần thành công

Nhin thấy rủi ro, bán giảm margin

 

MUA IJC xong hàng về bán, mua cả GVR.

 

Bán dứt khoát REE

 

 

Danh mục hiên tai đã bán REE, IJC, GVR.PPC

các mã còn  lại vân đang còn trend như NTC PHR HVN

chuẩn bị mua lai 1 vào mã

 

Mời nhà đầu tư vào room để có những cập nhất tốt hơn

  1. add zalo : 0949233968

 

Giới thiệu về người tư vấn chuyên nghiệp:

Họ và tên : Lê Hà

Năm sinh : 1986

Kinh nghiệm trên thị trường : Hơn 10 năm Từ  2007

Câu Nói yêu thích : Work By Heart

Nhà đà đầu tư huyền thoai yêu thích : không có

Vĩ nhân yêu thích : Nikola Tesla

Sdt liên hệ tư vấn : 0949233968

Tông kết tuần 25 đến  29 tháng 3

 

VRE quay lại trade

 

các cổ phiếu khác giữ nguyên hiên trạng , bắt tiếp IJC 10.7

 

Tông kết danh mục và tài khoản đang tiến triển rất tốt.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *